Nông Sơn phân bổ 400 triệu đồng hỗ trợ trồng cây dược liệu

UBND huyện Nông Sơn vừa quyết định phân bổ 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh giao đầu năm 2023 nhằm khuyến khích bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 09 ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh.

Cơ chế hỗ trợ, khuyến khích áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện Nông Sơn có diện tích đất sản xuất nông nghiệp ổn định tối thiểu từ 500m2 (1 sào) trở lên. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí mua giống và phân bón trồng cây dược liệu, nhân dân đối ứng 40%.

Địa phương sẽ lập tổ khảo sát thực tế để xét chọn, ưu tiên hỗ trợ tổ chức, cá nhân, nhóm hộ (2 hộ trở lên) có diện tích đăng ký lớn, liền kề nhau trên cùng một thôn để thuận lợi trong triển khai.

Mô hình trồng cây dược liệu (Ảnh minh họa)

Tin liên quan