Nông Sơn: khen thưởng 04 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện Tự vệ năm 2023.

Sau 05 ngày huấn luyện với tinh thần nghiêm túc, tích cực, với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức Bế mạc lớp huấn luyện chiến đấu lực lượng Tự vệ năm 2023 .

Quang cảnh buổi bế mạc

 Theo đánh giá của BTC quân số theo triệu tập tham gia huấn luyện chưa đảm bảo, trách nhiệm trong huấn luyện của một số đồng chí chưa được đề cao. Kết quả chung, các đơn vị cơ bản thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian đã bám sát phương châm tư tưởng chỉ đạo huấn luyện “ Cơ bản, Thiết thực, Vững chắc”, sát thực tiễn, tập trung vào những nội dung còn yếu và thiếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 100% chiến sĩ Tự vệ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ loại Giỏi đạt trên 60%, Khá trên 31%.