Huyện đoàn Nông Sơn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được triển khai rộng rãi trên toàn huyện với nhiều chương trình được tổ chức đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia.

Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện xây dựng công trình thắp sáng đường quê tại xã Sơn Viên, tổng chiều dài 500m, kinh phí thực hiện khoảng 50 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị xây dựng 200m đường bê tông nông thôn và bờ kè tại thôn Ninh Khánh, xã Ninh Phước. Tham gia san lấp mặt bằng và xây dựng khu thể thao thôn Mậu Long, xã Ninh Phước. Làm đường bê tông cho 02 hộ khuyết tật trên địa bàn xã Quế Lâm.

Từ huyện đến cơ sở thành lập đội hình thanh niên chiến dịch Mùa hè xanh hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, số lượng người dân tham gia cài đặt đạt chỉ tiêu đề ra. Phối hợp với Câu lạc bộ K2S, Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức chiến dịch tình nguyện hè 2023 chủ đề Ánh lửa hạ với nhiều công trình phần việc ý nghĩa như sơn sửa hàng rào, cổng ngõ, trụ cờ, giá để trống, sân chơi trẻ em; san lấp mặt bằng và trồng hoa tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Hiến. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số, kỹ năng đảm bảo an toàn trên không gian mạng.