Nông Sơn triển khai thí điểm mô hình cá rô đầu vuông kết hợp trồng sen

Sáng ngày 25.8, UBND xã Sơn Viên tổ chức triển khai thí điểm mô hình cá rô đầu vuông kết hợp trồng sen trên chân ruộng sản xuất lúa kém hiệu quả tại Lầy Chùa, thôn Phước Bình, xã Sơn Viên.

Mô hình nuôi cá rô đầu vuông kết hợp trồng sen tại xã Sơn Viên có quy mô hơn 5.000m2, với 5 hộ tham gia; tham gia mô hình các hộ nông dân được hỗ trợ thả hơn 12kg cá giống, hơn 500kg thức ăn với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế địa phương năm 2023.