Khơi dậy tiềm năng địa phương từ sản phẩm OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo điều kiện, cú hích mạnh mẽ chắp cánh cho nhiều sản phẩm truyền thống, đặc trưng của huyện Nông Sơn đến với người tiêu dùng.