Nông Sơn: Số hộ cựu chiến binh có mức sống khá và giàu là 874 hộ, đạt trên 78% so với tổng số hội viên

Chiều ngày 2.8, Hội CCB huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dự có đồng chí Bùi Văn Trí, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam, đồng chí Ngô Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn.

Quang cảnh hội nghị

 Qua 20 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, công tác Cựu chiến binh trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị được nâng lên; Hội CCB đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động tham gia  xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN trong giai đoạn cách mạng mới. Hoạt động của Hội CCB từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới cả nội dung lẫn phương thức. Phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai ngày càng có hiệu quả. Nhiều tổ chức cơ sở Hội và hội viên triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức cơ sở Hội và hội viên tiêu biểu xuất sắc ngày càng tăng, trở thành tấm gương tốt cho thế hệ trẻ học tập và noi theo; phát huy vai trò của Hội CCB trong việc tập hợp, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị  của địa phương, đơn vị.

Đến nay, huyện Nông Sơn đã kết nạp được 454 hội viên CCB, nâng  tổng số hội viên toàn huyện đến tháng 12/2022 là 1.156 hội viên.Vận động hội viên hiến hơn 20 nghìn m2 đất, hoa màu, hàng nghìn cây ăn quả, vật kiến trúc trên đất trị giá hàng tỷ đồng và hàng vạn ngày công để xây dựng các công trình nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Qua 20 năm, toàn huyện đã giảm được 487 hộ cựu chiến binh nghèo, số hộ cựu chiến binh có mức sống khá và giàu là 874 hộ, đạt trên 78% so với tổng số hội viên ; có 03 xã, 01 thị trấn không còn hộ hội viên nghèo; có 09  hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện  với mức thu nhập hằng năm từ 600 triệu đến 900 triệu đồng/ năm. Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ khuyến học khuyến tài gần 1 tỷ đồng; vận động xây dựng 5  nhà đồng đội, sửa chữa trên 30  nhà, trị giá hơn 1 tỷ  đồng.

Tin liên quan