Công bố Quyết định thôn Lộc Tây (xã Quế Lộc) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Ngày 01/8, UBND xã Quế Lộc tổ chức Lễ công bố Quyết định thôn Lộc Tây đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.