Công bố Quyết định thôn Lộc Tây (xã Quế Lộc) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Ngày 01/8, UBND xã Quế Lộc tổ chức Lễ công bố Quyết định thôn Lộc Tây đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Thôn Lộc Tây có 543 hộ với 1871 nhân khẩu, thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã, thôn Lộc Tây đã lồng ghép các chương trình, vận động nhân dân tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí. 

Nhằm nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, thôn đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng/người/năm. Lao động trong độ tuổi qua đào tạo đạt 77.02%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95 %; công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài có nhiều kết quả đáng khích lệ, trên địa bàn thôn không còn hộ nghèo theo chuẩn NTM. Đời sống văn hóa - tinh thần người dân được nâng cao rõ rệt, sau 2 năm thôn đã hoàn thành 10/10 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đại diện VPĐP xây dựng NTM huyện Nông Sơn và Đảng uỷ - UBND xã Quế Lộc trao giấy giấy công nhận danh hiệu đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu cho cán bộ và nhân dân thôn Lộc Tây.

Tin liên quan