Tiếp nhận gần 100 lượt công dân kiến nghị, phản ánh trong 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 26.7, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo và  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Sỹ - Phó BT Thường trực Huyện uỷ, CT HĐND huyện; đồng chí Phạm Phú Thuỷ- UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận HU, Chủ tịch UBMTTQVN đồng chủ trì.

6 tháng đầu năm, việc thực hiện QCDC ở cơ sở thường xuyên được Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng đồng bộ, việc chỉ đạo tổ chức đối thoại với Nhân dân được tổ chức nghiêm túc, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của Nhân dân được các cấp chính quyền giải quyết kịp thời đúng pháp luật. Đội ngũ cán bộ, công chức được xây dựng ngày càng chuẩn hóa, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân có nhiều tiến bộ, dân chủ được phát huy đã tạo được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở có tác động mạnh đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và phát hiện những sai phạm kịp thời của cán bộ đảng viên và ngăn ngừa một cách hiệu quả và đặc biệt trong việc xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện tiếp nhận 11.592 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, tiếp 99 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, hộ nghèo, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư...

Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức 05 cuộc thanh tra, trong đó: 02 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 03 cuộc thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Qua các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền trên 174 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tập thể, 06 các nhân.

Các tổ chức tôn giáo hoạt động cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tổ chức các hoạt động từ thiện…

Đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó BT TT Huyện uỷ, CT HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Sỹ, Phó BTTT HU đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị với Nhân dân. Thực hiện tốt quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công, sâu sát cơ sở, chú ý lắng nghe các ý kiến, kiến nghị phản ánh của Nhân dân, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra cơ sở.  Đẩy mạnh, thực hiện tốt công khai, minh bạch để dân biết, dân bàn và dân tham gia. Phát huy vai trò MT và hội đoàn thể, xây dựng lực lượng cốt cán hoạt động hiệu quả...

Tin liên quan