Nông Sơn: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 21.7, UBMTTQVN huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 10, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 – 2023.Dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Ngô Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; bà Tào Thị Tố Điểm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã tổ chức 78 cuộc tuyên truyền thu hút gần 7.500 lượt người tham dự. Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đều khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống của Nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện. Phân công các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, phối hợp với chính quyền, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ nghèo.

Phối hợp, tiếp nhận và phân phối các nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với hơn 2.000 suất quà, tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Quỹ Cứu trợ huyện  tiếp nhận 30 triệu đồng do tỉnh điều chuyển để hỗ trợ 30 hộ khó khăn do thiên tai. Vận động gần 900 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17 ngôi nhà với tổng kinh phí 850 triệu đồng và các hỗ trợ khác 68 triệu đồng nhằm giúp đỡ cho học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với nội dung hình thức ngày càng phong phú, sinh động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...Tổ chức ngày hội đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng. Phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung, phần Hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia của người dân. Trong ngày hội, đã tổ chức khen thưởng 425 tập thể và 746 cá nhân tiêu biểu; xây dựng và sửa chữa 144 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; trao 585 suất quà trị giá 392 triệu đồng cho các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tuyên dương, khen thưởng 08 tập thể tiêu biểu trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngô Văn Sỹ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngô Văn Sỹ khẳng định: trong thành quả chung của huyện, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên. Phó BT TT đề nghị: thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận người dân, để công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tối đa sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng, phát triển huyện nhà ngày càng giàu đẹp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với Nhân dân, hướng về cơ sở. Quan tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu…