Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính, chuyển đổi số và tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2023.

Ngày 19.7, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 cấp huyện năm 2023, đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương  và trong từng cán bộ, công chức, viên chức; kỷ cương cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường cải thiện đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, tổ chức. Huyện tiếp tục triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử, vận hành Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền và kết nối chế độ báo cáo của UBND huyện với hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và Chính phủ được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt tỷ lệ cao.

Kết quả, chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện Nông Sơn đạt 79,98/100 điểm, xếp thứ 16/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thuộc nhóm Khá của tỉnh Quảng Nam.Trong đó: kết quả chỉ số qua thẩm định đánh giá kết quả thực hiện trên các nội dung CCHC của huyện Nông Sơn đạt 74,30%,  giảm 4,87% so với năm 2021.Kết quả chỉ số qua khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức để đánh giá về công tác CCHC của huyện, đạt 93,23% , tăng 10,72% so với năm 2021.Trong 6 tháng đầu năm 2023, bộ phận một của huyện tiếp nhận 622 hồ sơ, bộ phận một của xã tiếp nhận 2.612 hồ sơ.

 Đến nay, Nông Sơn hoàn thành 100% chỉ tiêu làm sạch DLDC; hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho các đối tượng đủ điều kiện có mặt tại địa bàn huyện; đã thu nhận 16.175 tài khoản (tỷ lệ 135%) và kích hoạt thành công 12.951 tài khoản (tỷ lệ 108 %); vượt chỉ tiêu thu nhận và chỉ tiêu kích hoạt được giao.

Dịp này, UBND huyện đã tuyên dương khen thưởng 5 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06.

Tuyên dương khen thưởng  tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06.