Nông Sơn: Tổ chức Hội thi xây dựng và quản lí nhà (phòng) làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn thống nhất, nề nếp có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp năm 2023.

Nông Sơn: tổ chức Hội thi xây dựng và quản lí nhà (phòng) làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn thống nhất, nề nếp có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp năm 2023.

Ngày 14.7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức khai mạc Hội thi xây dựng và quản lí nhà (phòng) làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn thống nhất, nề nếp có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của Tiểu đội Dân quân thường trực (DQTT) năm 2023.. 

Hội thi có 7 đơn vị tham gia gồm Ban CHQS các xã, thị trấn,  Tiểu đội Dân quân thường trực (DQTT).

Tại hội thi, ngoài việc kiểm tra lý thuyết, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tiến hành kiểm tra thực tế trụ sở làm việc của các xã, thị trấn, đơn vị Dân quân thường trực trên địa bàn nhằm đánh giá cụ thể việc thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hệ thống biển, bảng trong trụ sở làm việc; việc bảo đảm đầy đủ trang thiết bị làm việc của Ban CHQS xã, thị trấn; công tác quản lý, sử dụng vật chất, trang thiết bị, vũ khí, trang bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ; mô hình tăng gia sản xuất; quản lý sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; bảo đảm vệ sinh môi trường trụ sở làm việc xanh, sạch, đẹp; văn kiện của Ban CHQS cấp xã về chế độ sẵn sàng chiến đấu và Kế hoạch về Dân quân tự vệ. Việc phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị; huy động sự ủng hộ, giúp đỡ của đoàn thể, chính quyền địa phương, đơn vị bạn… 

Hội thi xây dựng và quản lí nhà (phòng) làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn thống nhất, nề nếp có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của Tiểu đội Dân quân thường trực (DQTT) năm 2023 tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, đến hành động của cán bộ, lực lượng dân quân, tự vệ, Ban CHQS các xã, thị trấn trong việc xây dựng đơn vị lực lượng vũ trang tại địa phương nề nếp, chính quy, sạch đẹp, tạo ra không khí sôi nổi trong phong trào thi đua của lực lượng vũ trang  .

Tin liên quan