Nông Sơn: Triển khai Mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến .

Ngày 13.5, Công an huyện Nông Sơn triển khai Mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cung cấp dịch vụ công; tạo điều kiện cho người dân ,doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Mô hình  triển khai tại trụ sở cơ quan Công an huyện nhằm đảm bảo người dân sinh sống trên địa bàn tham gia vào dịch vụ công trực tuyến và hưởng các tiện ích từ Đề án 06. Việc thành lập “Điểm tuyên truyền cài đặt định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại Công an huyện nhằm tuyên truyền Đề án 06 tới người dân bằng hình thức trao đổi trực tiếp, hoặc thông qua pano tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trong việc đăng ký cư trú, đăng ký xe, nộp phạt giao thông, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm trực tuyến. Hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, hướng dẫn công dân các bước để kiểm tra, nhận kết quả tại nhà. Mục đích cuối cùng là giúp người dân làm quen dần với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các giao dịch, góp phần xây dựng chính phủ số, trở thành những công dân số tương lai.

Sau khi triển khai, mô hình đi vào hoạt động và được đánh giá, tổng kết trước 14 giờ ngày thứ Tư hàng tuần và ngày 15 hàng tháng báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất giải quyết vướng mắc gửi về Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

Tin liên quan