Diễn tập chiến đấu phòng thủ theo NQ28 của Bộ Chính trị tại xã Phước Ninh

Ngày 12.7, xã Phước Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023 theo Nghị quyết 28 Bộ chính trị. Đồng chí Quảng Văn Ngọc – Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến khu vực phòng thủ năm 2023, dự và chỉ đạo.

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn; giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3, Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo NQ28 của Bộ chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu; công tác tham mưu xử lí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. 

Với tinh thần khẩn trương, sự chuẩn bị vào cuộc nghiêm túc, chu đáo, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Phước Ninh đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngay sau cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Nông Sơn đã tổ chức đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm những điểm mạnh, điểm yếu đối với từng vấn đề huấn luyện và từng thành viên trong khung tập. Thông qua đó thể hiện được rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành, quản lý của chính quyền và vai trò làm tham mưu của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn tập, đồng chí Quảng Văn Ngọc – Bí thư Huyện ủy Nông Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, sự cố gắng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân xã Phước Ninh để cuộc diễn tập thành tốt đẹp, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.  

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu, ngay sau cuộc diễn tập, Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; tập trung đảm bảo trực sãn sàng chiến đấu; nâng cao vai trò cảnh giác cách mạng không để bị động, bất ngờ trong mội tình huống; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nội dung trong khung tập; tổ chức rút kinh nghiệm trong khung tập, rà soát điều chỉnh toàn bộ hệ thống văn kiện, kế hoạch phòng thủ xã, bổ sung áp dụng trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo thực tiễn trong tình hình xã hiện nay…

Tin liên quan