Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2023

Để chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập sắp tới,  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại xã Ninh Phước, Ninh Phước.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Phước Ninh

Theo kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ 2023 xã Ninh Phước và Phước Ninh  sẽ diễn ra trong tháng 7 này. 

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự các xã đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023. Theo đó, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị diễn tập của cấp trên đã chỉ đạo đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho diễn tập. Đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong việc chủ động xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác bảo đảm, chuẩn bị mọi mặt cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kịch bản các hội nghị vận hành cơ chế; kiện toàn lực lượng, phương tiện đảm bảo cho luyện tập và tham gia diễn tập theo chỉ đạo của BCĐ. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc một số nội dung trước khi bước vào diễn tập chính thức để đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Sau khi nghe báo cáo , tổ công tác đề nghị đơn vị, cần tăng cường rà soát và hoàn thiện tài liệu, đẩy nhanh tiến độ công việc chuẩn bị đảm bảo hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của BCĐ và Ban Tổ chức diễn tập; tiếp tục chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập; điều hành cơ động lực lượng trong diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Ninh Phước

Tin liên quan