Nông Sơn đánh giá tình hình KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 27.6, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết tình hình KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và đồng chí Nguyễn Chí Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị,

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Nông Sơn có tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 916 tỷ đồng, đạt hơn 51% so với kế hoạch, tăng 8,36% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước đạt gần 148 tỷ đồng, tăng 5,87%, bằng 52% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng ước đạt gần 412 tỷ đồng, bằng gần 44% so với kế hoạch. Thương mại - dịch vụ ước đạt hơn 321 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt gần 30 tỷ đồng đạt hơn 43% so với kế hoạch tỉnh giao; đạt 41,8% so với kế hoạch huyện giao năm 2023. 

Tổng diện tích gieo trồng cây có hạt đạt hơn 1.197ha, sản lượng đạt hơn 7.175 tấn, đạt 57,2% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, năng suất cây lúa bình quân hơn 61/ha; cây ngô đạt bình quân gần 54tạ/ha, các loại cây trồng khác tương đối đảm bảo kế hoạch. Huyện cũng đã tập trung phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; Các chương trình phát triển nông thôn đang được triển khai thực hiện tích cực góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, nhất là Đề án phát triển KTV, KTTT gắn với du lịch. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt; đến nay, toàn huyện đạt là 103 tiêu chí, bình quân 17,2 tiêu chí/xã, có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 04 xã, đạt tỷ lệ 66,67%; không còn xã dưới 13 tiêu chí. Việc triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác xúc tiến kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn huyện được quan tâm hơn. Công tác chuyển đổi số trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ được đẩy mạnh. Hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở các địa phương; chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội Dinh Bà Thu Bồn năm 2023. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. An sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ. Tình hình an ninh- quốc phòng được đảm bảo; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2023 và được cấp trên đánh giá cao.