Nhiều cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở Nông Sơn được hỗ trợ đổi mới công nghệ

Huyện Nông Sơn vừa phân bổ kinh phí khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn... Việc hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công này giúp các cơ sở kinh doanh ứng dụng các thiết bị tiên tiến vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm đa dạng, nâng cao sức cạnh tranh, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nông Sơn nghiệm thu máy CNC hỗ trợ cơ sở kinh doanh. 

Năm 2023, kinh phí khuyến công của huyện hỗ trợ 390 triệu đồng cho 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Quế Lâm và thị trấn Trung Phước. Trong đó, cơ sở kinh doanh Lê Văn Quý (thôn Phước Hội, xã Quế Lâm) được hỗ trợ 120 triệu đồng trang bị máy CNC để sản xuất mộc, trầm cảnh mỹ nghệ. Cơ sở kinh doanh Lê Vũ Thể (thị trấn Trung Phước) được hỗ trợ 140 triệu đồng trang bị máy CNC để sản xuất sản phẩm trầm hương. Cơ sở kinh doanh Võ Văn Vui (thị trấn Trung Phước) được hỗ trợ 130 triệu đồng trang bị máy cắt nhôm, máy phay đầu đố, máy nén khí, máy cắt decal, máy cưa bàn trượt, máy dán cạnh 5 chức năng... 

Việc hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công của Nông Sơn giúp các cơ sở kinh doanh ứng dụng các thiết bị tiên tiến vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm đa dạng bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. 

Hiện nay, chương trình khuyến công được triển khai ngày càng nhiều nội dung với mục tiêu tạo thuận lợi và giúp cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động được nguồn lao động có chất lượng trong sản xuất, đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm hao tổn nguyên liệu, tiết kiệm điện năng, từ đó nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp.