Ninh Phước đánh giá tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2023

UBND xã Ninh Phước vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã Ninh Phước đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đạt được những kết quả cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn ước đạt 43,5 tỷ đồng, đạt 42,76% kế hoạch năm. Giá trị công nghiệp – xây dựng ước đạt 14 tỷ đồng, đạt 52,48% kế hoạch năm; giá trị thương mại – dịch vụ ước đạt 25,9 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách ước đạt 4,5 tỷ đồng, đạt 52% so với dự toán đầu năm. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực; đến cuối tháng 5 Ninh Phước đạt 16/19 tiêu chí; phấn đấu đến cuối năm đạt chuẩn theo lộ trình đề ra. Các chương trình, chính sách trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được tập trung triển khai thực hiện. Lập phương án triển khai mô hình trồng mía từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, khảo sát, chọn hộ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển kinh tế vườn (14 vườn). Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ và 4 tổ hợp tác. Công tác lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo được quan tâm thường xuyên. Chế độ, chính sách và an sinh xã hội được tập trung giải quyết kịp thời; đời sống nhân dân ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân được kịp thời. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định.

Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ hè thu; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập; tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình xây dựng cơ bản; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,…

Tin liên quan