Nông Sơn: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Ngày 1.6, UBND huyện Nông Sơn tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Nông Sơn: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Với chủ đề “ chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là dịp để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hiện nay trên địa bàn huyện có 100% trẻ dưới 6 tuổi được đăng ký khai sinh, được cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo đúng quy định, mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở đảm bảo theo quy định, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho trẻ em, 100% trẻ 5 tuổi được huy động đi học mẫu giáo, 100% trẻ em hoàn thành bậc học Trung học cơ sở, trên 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắcxin, 100% trẻ em đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, được giải quyết chế độ và được chi trả chế độ trợ cấp kịp thời; việc vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội.

Huyện Nông Sơn hiện có 6.216 trẻ em, trong đó, có 161 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 662 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 bắt đầu từ ngày 01/6 - 30/6, được UBND huyện phát động với nhiều hoạt động như: Tổ chức các hoạt động, truyền thông, tập huấn, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, cán bộ làm công tác trẻ em và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kỹ năng phòng, chống thiên tai, đuối nước, tai nạn, thương tích... Tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ đột xuất cho trẻ em...  Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm và lên án các hành vi, vụ việc ngược đãi, bạo lực, xâm hại, bóc lột, sao nhãng và vi phạm quyền trẻ em. Tổ chức chương trình tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… thu hút sự tham gia của trẻ; tạo điều kiện để trẻ em bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của mình. 

Tại lễ phát động, UBND huyện, UBND TT Trung Phước đã tặng hơn 100 suất quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn.

Nông Sơn: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023