Đào tạo nghiệp vụ du lịch cộng đồng

Liên tục mở lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ du lịch cho người dân tại Làng Du lịch cộng đồng Đại Bình, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác, huyện Nông Sơn đang hướng đến hình thành đội ngũ làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp.

Người dân làng Đại Bình được tạo điều kiện tham gia học tập kinh nghiệm tại nhiều địa phương có du lịch cộng đồng phát triển. 

Ông Nguyễn Thanh Anh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nông Sơn cho biết, thời gian qua đơn vị đã tập trung nâng cao năng lực cho ban quản lý điểm du lịch và người dân Đại Bình thông qua các hoạt động cụ thể.

“Chúng tôi tổ chức tư vấn công tác quản lý điểm du lịch cũng như các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng ở Gò Cỏ (Quảng Ngãi), Mộc Châu (Sơn La). Phòng còn phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức tập huấn hướng dẫn viên du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên cho Đại Bình; làm việc với từng hộ dân để tư vấn việc phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch dựa trên lợi thế riêng của từng hộ” - ông Nguyễn Thanh Anh chia sẻ.

Ngày hội Văn hóa - du lịch Đại Bình được tổ chức hằng năm nhằm quảng bá hình ảnh đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận với khách du lịch, đã từng bước thay đổi nhận thức tư duy mạnh dạn làm du lịch.