Thị trấn Trung Phước: Lễ phát động cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID)

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Sáng ngày 27.5 các địa phương ở Nông Sơn ra quân phát động cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID). Tại thị trấn Trung Phước, lễ ra quân đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn đến tham gia. Với chủ đề “Đến từng nhà, rà từng người, xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ Nhân dân”, từ nay đến ngày 30/6, Công an xã phối hợp  đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của CCCD và ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử thông qua các phong trào, hoạt động an sinh xã hội và sinh hoạt hàng ngày. Trực tiếp hướng dẫn đăng ký, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại gia đình, khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính, tại các địa điểm tập trung đông người,.. Tính đến 13/02, Nông Sơn đã lập hồ sơ cấp CCCD cho 26.714 trường hợp; trong đó cấp định danh điện tử cho 3.754 công dân trên địa bàn. Hiện đang triển khai rà soát, đối sánh thông tin, số định danh cá nhân của công dân trong độ tuổi từ năm 2005- 2008 chưa làm CCCD tiến hành trích xuất dữ liệu, liên hệ các trường để thu nhận hồ sơ CCCD. Đến nay dữ liệu dân cư trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Thực hiện số hóa 2.700 hồ sơ từ tàng thư Công an huyện lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Sau lễ ra quân, các tổ công tác của thị trấn bố trí thời gian (kể cả ban đêm) trực tiếp đến nhà từng người dân để hướng dẫn, giúp cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Một số hình ảnh tại buổi lễ