Nghiệm thu đề án hỗ trợ máy móc chế biến sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ tại Nông Sơn

Ngày 25/5, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2023 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ” tại Hợp tác xã Trầm hương Nông Sơn (xã Quế Lộc, Nông Sơn).

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến công quốc gia năm 2023, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại Quảng Nam hỗ trợ 300 triệu đồng cho Hợp tác xã Trầm hương Nông Sơn đầu tư mua máy làm nhang tự động đa năng (nhang nụ, vòng, không tim,…) và máy làm nhang nụ tự động với tổng giá trị 610 triệu đồng. 

Sau khi đưa máy móc tiên tiến vào sản xuất nhang thì năng suất, chất lượng sản phẩm các loại nhang được nâng lên, giảm chi phí, giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.