Trường Mẫu giáo Phượng Hồng tổng kết và phát thưởng năm học 2022-2023

Sáng nay 25/5, Trường Mẫu giáo Phượng Hồng tổ chức Lễ tổng kết, phát thưởng và ra trường cho trẻ 5 tuổi năm học 2022-2023.

Khen thưởng các em có thành tích học tập tốt trong năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, Trường Mẫu giáo Phượng Hồng tiếp tục triển khai thực hiện tốt chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025; xây dựng môi trường giáo dục xanh - an toàn - thân thiện phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 

Toàn trường có 07 lớp học với 161 học sinh. Tỷ lệ huy động chung trong 3 độ tuổi đạt 71,8%. Huy động trẻ 4 tuổi, 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Huy động được 84 trẻ ở lại bán trú, đạt tỷ lệ 52,1%, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm học trước. 7/7 lớp thực hiện nghiêm túc việc đánh giá trẻ cuối ngày. 100% trẻ được đánh giá theo học kỳ, cuối độ tuổi. Riêng trẻ 5 tuổi được sử dụng bộ chuẩn hỗ trợ chương trình giáo dục mầm non qua việc thực hiện 9 chủ đề trong năm.