UBND huyện Nông Sơn giao ban với ngành giáo dục và đào tạo

Ngày 23.5, UBND huyện Nông Sơn giao ban với ngành giáo dục và đào tạo để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó CT UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBND huyện Nông Sơn giao ban với ngành giáo dục và đào tạo 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành, hiện nay trên địa bàn huyện có 13 trường trực thuộc (4 MG, 3 TH, 2 THCS và 04 TH&THCS); Năm 2023 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục huyện Nông Sơn được giao là 412 chỉ tiêu, số biên chế thực hiện đến thời điểm 15/3/2023 là 355 biên chế, so với chỉ tiêu giao còn thiếu 57 biên chế. Có 07 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định công nhận huyện Nông Sơn là đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 và Đạt chuẩn XMC mức độ 2; đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2; đạt chuẩn PCGDMNTNT tại thời điểm tháng 12 năm 2022.

Tại hội nghị, ngoài việc báo cáo tình hình dạy, học đơn vị mình, các đại biểu có ý kiến, kiến nghị về biên chế sự nghiệp giáo dục; tình trạng thừa/thiếu giáo viên cục bộ.Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các trường đã xuống cấp và còn thiếu nhiều so với quy định. Thiếu các phòng học bộ môn, các phòng chức năng, công tác quản lý học sinh… Phát biểu tại hội nghị, Phó CT UBND huyện Nguyễn Thị Thu Thủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà trong thời gian qua. Trong việc triển khai các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Tuy nhiên, hiện nay công tác xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại một số trường vẫn còn xảy ra; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường đã xuống cấp và còn thiếu; việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số trường vẫn chưa thực hiện được; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra.

Để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị: Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình công tác trên lĩnh vực GD&ĐT năm 2023, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thuộc ngành theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện giao.Trong đó, tập trung đẩy nhanh công tác xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia.Chú trọng, nâng cao chất lượng học sinh, bám sát vào chương trình đào tạo để hoạt động giáo dục chuyển biến theo hướng “dạy thật, học thật” nhằm đạt kết quả “dạy tốt, học tốt”; tập trung, nắm chắc phân loại học sinh ở từng cấp độ học tập.Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát việc học tập, sinh hoạt, vui chơi của học sinh tại gia đình, nhà trường, khu vực xung quanh trường học và cộng đồng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội...                                                                                                       

Tin liên quan