Nông Sơn: Diễn đàn Nhân dân góp ý “Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”

Diễn đàn Nhân dân góp ý “Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”

Ngày 19.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý “Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” tại xã Quế Lộc.

Tại diễn đàn đã có 12 ý kiến, đa số người dân bày tỏ sự vui mừng của việc tổ chức diễn đàn, đã tạo điều kiện cho người dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng, của mình, và  đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương… Cùng với đó cũng thẳng thắn góp ý vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế nhất định như: nguồn nước sinh hoạt, nước sản xuất bị thiếu, người dân mong muốn xây dựng hồ chứa Thác Nai và Đại Phong để phục vụ cho sản xuất, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; Ngoài ý kiến về thái độ phục vụ người dân nơi công sở; các hộ dân còn ý kiến về vấn đề các vấn đề về an toàn điện, duy trì các hạng mục NTM , vấn đề giải quyết tranh chấp, đăng ký quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, rác thải … cũng được người dân quan tâm kiến nghị tại diễn đàn.

Diễn đàn Nhân dân góp ý “Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”

Đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó Bí thư TT.Huyện uỷ, phát biểu tại diễn đàn

Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo từ huyện đến xã đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội. Những vấn đề người dân quan tâm phản ánh, trao đổi tại  diễn đàn được lãnh đạo huyện, xã, công chức chuyên môn làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tin liên quan