Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 15 năm thành lập xã Phước Ninh (19/5/2008 - 19/5/2023)

Tối ngày 19/5, xã Phước Ninh tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập xã Phước Ninh (19/5/2008-19/5/2023).

Chủ tịch UBND xã Phước Ninh - Trương Ngọc Vũ phát biểu khai mạc hội diễn văn nghệ quần chúng.

Chương trình gồm 12 tiết mục ca, hát múa do các diễn viên không chuyên đến từ các thôn, trường học, đơn vị kết nghĩa biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, quê hương đổi mới, thể hiện khát vọng xây dựng Phước Ninh ngày càng đoàn kết và phát triển bền vững.