Nông Sơn sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023

Sáng ngày 19.5, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 5 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2023. Đồng chí Nguyễn Chí Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì hội nghị.