Quế Lâm: Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “ Điểm chữa cháy công cộng”

UBND xã Quế Lâm vừa ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" (PCCC) và “ Điểm chữa cháy công cộng”.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt

Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “ Điểm chữa cháy công cộng”được triển khai với sự tham gia của 5 hộ dân và 4 Tổ trưởng khu dân cư trên địa bàn. Mỗi hộ được bố trí 1 phương tiện phòng cháy chữa cháy. 

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt

Việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài’, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy. Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) để đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thiếu tá Trần Ngọc Sang- Trưởng Công an xã Quế Lâm cho biết “Đây là mô hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân và các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn; chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng để hạn chế tối đa thiệt hại. Từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của riêng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì người dân thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu dân cư.

Trong thời gian tới lực lượng Công an xã và Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nắm tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phản ánh với UBND xã và Công an xã để kịp thời xử lý khi có cháy xảy ra. Các thành viên trong tổ tích cực lồng ghép vận động các hộ dân trên địa bàn, nhất là các hộ nhà ở liền kề ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thực hiện đầy đủ các quy định cũng như qui chế hoạt động của tổ liên gia, Điểm chữa cháy công cộng, điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt và kinh doanh, sản xuất; vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động về phòng cháy, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có sự cố xảy ra trên địa bàn”

“Cùng với việc ra mắt mô hình, hằng năm sơ kết đánh giá chất lượng hiệu quả của mô hình và nhân rộng mô hình này tới các khu dân cư khác trên đìa bàn xã. Chú trọng tổ chức các buổi tập huấn thực tế hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý, thực tập thuần thục các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, các tình huống cháy nổ khi xảy ra, góp phần hạn chế các vụ cháy nổ gây thiệt hại đến người và tài sản.”