Nông Sơn thành lập Hội đồng quản lý đa ngành trong hợp tác quản lý bảo vệ rừng

Ngày 18/4, Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học (thuộc Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học) phối hợp với UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị thành lập Hội đồng quản lý đa ngành trong cơ chế hợp tác quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi huyện Nông Sơn. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội đồng quản lý đa ngành có 10 thành viên, trực thuộc UBND huyện Nông Sơn, có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn; tư vấn và hỗ trợ cho Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học theo phương thức tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa cộng đồng vùng đệm khu bảo tồn và các bên có liên quan.

Hội nghị thông qua cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng; nguyên tắc vận hành diễn đàn đối thoại; cơ chế giám sát, tiếp nhận và phản hồi thông tin diễn đàn. Kết quả hoạt động của hội đồng là cải thiện mối quan hệ giữa cộng đồng vùng đệm với Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi gắn liền với việc duy trì và phát triển quần thể voi trong khu bảo tồn.

Tin liên quan