Nông Sơn: Đánh giá mức độ hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Ngày 10.4, UBND huyện Nông Sơn tổ chức họp Ban Tổ chức, Tổ nội dung để nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023. 

Đến nay huyện Nông Sơn đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập, sẵn sàng cho cuộc diễn tập với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các chỉ thị, công văn chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, khung diễn tập; thành lập các Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban trong diễn tập. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu xây dựng các kế hoạch công tác chuẩn bị, bồi dưỡng lý luận, tập huấn cho khung tập. Tổ chức luyện tập phần vận hành cơ chế, diễn tập thử, luyện tập thực binh và xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho cuộc diễn tập, kế hoạch tuyên truyền, trang trí khánh tiết... Chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các xã trong kế hoạch tổ chức diễn tập theo kế hoạch chung của huyện.

Cùng với đó, huyện Nông Sơn đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện xây dựng sở chỉ huy, hệ thống hầm hào công sự trận địa... Các thiết bị, cơ sở vật chất được xây dựng và bố trí phù hợp với điều kiện địa hình và nhiệm vụ diễn tập. Đồng thời, tham mưu nội dung để Ban chỉ đạo họp triển khai nhiệm vụ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và triển khai cho các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia soạn thảo, thông qua văn kiện diễn tập, tổ chức luyện tập các nội dung. 

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trình độ, khả năng phối hợp tác chiến của các lực lượng trong tác chiến phòng thủ, xử lí khi có các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn. Đây chính là cơ sở để cán bộ, Nhân dân và LLVT địa phương tiếp tục xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Tin liên quan