Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn mở tài khoản thanh toán trực tuyến miễn phí cho người dân

Từ ngày 10/4, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn triển khai mở tài khoản thanh toán trực tuyến miễn phí cho công dân trên địa bàn huyện.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn mở tài khoản thanh toán trực tuyến miễn phí cho người dân.

Đây là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng chương trình mở tài khoản thanh toán trực tuyến miễn phí cho Nhân dân do Ban Công tác Chuyển đổi số huyện Nông Sơn phối hợp với các ngân hàng, bưu điện, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện thực hiện.

Theo đó, công dân từ 15 tuổi đến 70 tuổi (bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học và công dân) sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mở tài khoản thanh toán trực tuyến, hướng dẫn cách sử dụng thực hiện giao dịch, thanh toán trực tuyến. Việc thanh toán trực tuyến đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian, giảm được nhiều rủi ro hơn so với thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt thuận tiện khi phải trả các khoản tiền lớn, số tiền lẻ,… 

Chương trình này nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, hướng đến vận động toàn dân tích cực tham gia thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường giao thương trên các sàn thương mại điện tử.

Hướng dẫn người dân cách thực hiện giao dịch, thanh toán trực tuyến.

Tin liên quan