Sơn Viên: Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “ Điểm chữa cháy công cộng”

Ngày 29.3, UBND xã Sơn Viên tổ chức ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" (PCCC) và “ Điểm chữa cháy công cộng”.

Sơn Viên: Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “ Điểm chữa cháy công cộng”

Mô hình có sự tham gia của 10 hộ dân tại thôn Trung Yên và thôn Phước Bình xã Sơn Viên. "Tổ liên gia an toàn PCCC" và “ Điểm chữa cháy công cộng” có nhiệm vụ: Triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định về PCCC; nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH), thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, CNCH và các phương án thoát nạn phòng khi có sự cố cháy xảy ra; tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; tổ chức chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trong khu vực tổ liên gia.

Việc xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và “ Điểm chữa cháy công cộng”  nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào "Toàn dân PCCC", củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm "4 tại chỗ"; đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn giúp nâng cao ý thức PCCC cho người dân và các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ động ứng phó với các sự cố cháy, nổ tại chỗ một cách nhanh chóng, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Tại buổi lễ ra mắt, các thành viên trong "Tổ liên gia an toàn PCCC" và “ Điểm chữa cháy công cộng” đã được trao thiết bị PCCC. Dịp này, cán bộ Đội PCCC và CNCH Công an huyện tuyên truyền, phổ biến một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCCC, CNCH, đồng thời hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy, thực hành dập tắt đám cháy, xử lý sự cố rò rỉ khí gas.

Sơn Viên: Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “ Điểm chữa cháy công cộng”

Sơn Viên: Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “ Điểm chữa cháy công cộng”

Tin liên quan