Hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Ngày Hội dân gian - gây quỹ vì bạn nghèo" .

Đây là hoạt động nhằm kỉ niệm 60 năm triển khai phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 24/3/2023). Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/03/1931 – 26/03/2023).  Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng đội viên, phát triển năng khiếu cho thiếu nhi.  Hình thành và phát triển các giá trị , kĩ năng sống  phù hợp với học sinh. 

Ngày hội ngoài phần lễ:   Chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh (26/3/1931 -26/3/2023), 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1943 - 24/3/2023). Tổ chức múa hát tập thể đối với khối 4,5; Đồng diễn võ cổ truyền.

Các em còn được trãi nghiệm với phần hội gồm nhiều nội dung phong phú như: gian hàng ẩm thực, các trò chơi dân gian: Trò chơi đập niêu, trò chơi ném lon, trò chơi di chuyển bóng khéo léo, trò chơi bịt mắt cho bạn ăn kẹo, trò chơi nhảy sạp;  hô hát bài chòi và chương trình văn nghệ.

Hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Ngày Hội dân gian - gây quỹ vì bạn nghèo" .