Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2.2023

Ngày 16.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa và các phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Chí Tùng chủ trì hội nghị; Phó Chủ tịch HĐND huyện Tào Thị Tố Điểm dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong tháng 2.2023, kinh tế trên địa bàn huyện phát triển tương đối ổn định. Diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ Đông Xuân hơn 1.566ha, đạt 98,55% kế hoạch; cây trồng và con vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ phát triển mạnh hơn so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 78,3 tỷ đồng, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 47,87 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước 4,4 tỷ đồng, đạt 6,38% so với kế hoạch tỉnh giao và 6,18% so với kế hoạch huyện giao. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, được đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ đạo xã Quế Trung tổ chức Lễ hội truyền thống Bà Thu Bồn thành công tốt đẹp. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, các chế độ chính sách được chi trả kịp thời cho các đối tượng; tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững.

Hội nghị tập trung thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, trong đó theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp, chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng, con vật nuôi. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 57 về việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nông Sơn giai đoạn 2022-2025; đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025;...

Tin liên quan