Nông Sơn thông tin thời sự, công tác đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Ngày 15.3, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị thông tin thời sự, công tác đối ngoại, báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 3 chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, định hướng dư luận xã hội năm 2023; tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại Nhân dân năm 2022; Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp kịp thời, có hệ thống những vấn đề thời sự nổi bật của quốc tế và khu vực trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022; nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan