Đại hội đại biểu hội nông dân xã Sơn Viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 9.3, Hội Nông dân xã Sơn Viên tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.