Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 10.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác trọng tâm và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ông Phạm Phú Thủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh” và tiếp tục chú trọng công tác an sinh xã hội”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đề ra 4 chương trình công tác trọng tâm. Gồm tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp Nhân dân; triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; hoàn thiện cơ chế nâng cao năng lực của hệ thống mặt trận và công tác thi đua khen thưởng. 

Trong đó, tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”; hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023;…

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 6 xã ký kết giao ước thi đua năm 2023.