Nâng cao chất lượng phục vụ tại KBNN Nông Sơn

Thời gian qua, cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) toàn quốc, KBNN Nông Sơn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN. Qua đó nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị cũng như cán bộ, công chức KBNN. Đây cũng là cơ sở để KBNN đánh giá, đưa ra những giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN.

Công khai các quy trình nghiệp vụ KBNN tại KBNN Nông Sơn.

Theo đó, việc khảo sát này do KBNN thực hiện và được áp dụng tại Sở Giao dịch KBNN, KBNN cấp tỉnh, huyện; phiếu khảo sát được tạo trên trang thông tin DVCTT KBNN để thu thập thông tin.

Ông Đỗ Văn Chín - Phó giám đốc phụ trách KBNN Nông Sơn cho biết, qua khảo sát, năm 2022 có 99,4% đối tượng được khảo sát hài lòng về công khai các thủ tục hành chính, 98,5% hài lòng về chất lượng cung cấp DVCTT. Theo đánh giá của KBNN Quảng Nam, KBNN Nông Sơn có chất lượng phục vụ tốt xếp vị thứ 3 toàn tỉnh. Việc khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức không chỉ giúp minh bạch công tác đánh giá, xếp loại đơn vị mà còn có tác dụng tích cực, kích thích tinh thần thi đua, đề cao trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong thực thi công vụ.

Cũng theo ông Chín, những năm qua, đơn vị thường xuyên rà soát chất lượng, đảm bảo về năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm đối với công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị giao dịch và có thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức công vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng và kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ công chức toàn đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định và hướng dẫn của KBNN. Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với công chức giao dịch tại đơn vị.

“Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, thời gian tới, đơn vị sẽ bám sát kế hoạch chuyển đổi số của ngành để xây dựng kế hoạch thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong quan hệ giao dịch thanh toán, kiểm soát… qua KBNN. Đẩy mạnh hoàn thiện DVCTT để gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng cũng như tăng tiện ích phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo KBNN. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng “Kho bạc số, một nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng là trọng tâm” – ông Chín nhấn mạnh.

Tin liên quan