Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Nông Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 7.3, Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh đại hội.

Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện Nông Sơn có 21 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Văn phòng HĐND và UBND huyện từng bước được nâng lên; lực lượng lao động trẻ luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, nhanh chóng tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác, chuẩn hóa về chính trị và chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đoàn viên công đoàn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chặt chẽ với chi bộ, chính quyền tạo điều kiện cho 100% đoàn viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, các văn bản pháp luật của Nhà nước,…. Hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.