Phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu Dùi Chiêng

Ngày 7.3, UBND xã Phước Ninh tổ chức lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Dùi Chiêng.

Quang cảnh lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu Dùi Chiêng.

Thôn Dùi Chiêng có 198 hộ với 679 khẩu, có 14 hộ nghèo (tỷ lệ 0,7%), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn NTM là 2 hộ (tỷ lệ 0,1%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 44 triệu đồng/người/năm. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 65%. Hằng năm có hơn 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Qua đánh giá, rà soát các tiêu chí “Thôn NTM kiểu mẫu” theo Quyết định 2254 ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, thôn Dùi Chiêng đạt 1/10 tiêu chí (tiêu chí số 8 về Chi bộ Đảng, Ban phát triển thôn và các đoàn thể chính trị), 9 tiêu chí chưa đạt.