Hội Nông dân xã Quế Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong 2 ngày 6&7.3, Hội Nông dân xã Quế Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.