Nông Sơn Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 6.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyên chủ trì hội nghị.