Sơn Viên: Cấp phát cây giống cho người dân

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội nông dân xã Sơn Viên lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2023-2028. Vào ngày 06/3/2023, Hội nông dân xã Sơn Viên đã tiến hành cấp phát 231 cây giống là những cây ăn quả có giá trị kính tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương như bưởi da xanh, ổi, mít, sầu riêng, dừa xiêm… Tổng hoạt động trị giá 22 triệu đồng.

Trước khi cấp phát cây giống cho các hộ nông dân, Hội Nông dân xã đã phối hợp mở các lớp khởi sự kinh doanh, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về xây dựng thương hiệu theo chuỗi giá trị, đạt tiêu chuẩn OCOP, đầu ra của sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng Nông thôn mới; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chiết, ghép cây ăn quả.

Với hoạt động lần này Hội Nông dân xã định hướng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững; lựa chọn cây giống chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; tăng cường liên kết, tìm kiếm mở rộng thị trường cho nông sản; triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay giúp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm... Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng nông sản sạch theo chuỗi giá trị, lựa chọn sản phẩm trái cây tiêu biểu lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xếp hạng sản phẩm OCOP gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin liên quan