Nông Sơn: Họp Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2023.

Ngày 17.2, huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị  Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2023 quán triệt các văn bản chỉ đạo diễn tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và triển khai Kế hoạch diễn tập của UBND huyện đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức diễn tập huyện.

Tại hội nghị, Trưởng Ban tổ chức diễn tập huyện đã quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị và nội dung cơ bản Chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2023. Công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức, cơ quan giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện, diễn tập CĐPT xã năm 2023; triển khai Kế hoạch tổ chức chuẩn bị diễn tập KVPT huyện; diễn tập CĐPT xã Phước Ninh, xã Ninh Phước năm 2023; Báo cáo ý định xây dựng căn cứ chiến đấu (mô phỏng) phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nông Sơn năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới. Nội dung tập trung vào 1 số nhiệm vụ chính như sau:  Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Các đại biểu thảo luận làm rõ một số vấn đề và thống nhất Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị diễn tập; xác định địa điểm, thời gian diễn tập; giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức diễn tập huyện, nhằm làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tin liên quan