Gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023

Chiều ngày 7.2, huyện Nông Sơn tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023. 

Nông Sơn: gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023

Trong năm 2023, huyện Nông Sơn có 50 công dân nhập ngũ; tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tại Lữ Công binh 270, Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 885. Ngoài ra, huyện còn có 6 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị Công an Nhân dân. Đến nay, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đã được các địa phương và các đơn vị nhận quân của huyện Nông Sơn phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Thực hiện tốt các khâu, các bước để ngày thanh niên lên đường nhập ngũ thật sự là ngày hội lớn của tuổi trẻ, của toàn quân và toàn dân huyện nhà. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện đã động viên các em giữ gìn sức khỏe để đảm bảo ngày ra quân; phải thực hiện đúng kế hoạch, nội quy, giờ giấc; trong thời gian tại ngũ các tân binh cần chấp hành theo điều lệnh, nề nếp của quân đội. Đồng thời cũng mong muốn các tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nông Sơn: Gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023

Tin liên quan