Nông Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng nay 6/2, UBND huyện Nông Sơn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Bí thư Huyện ủy Quảng Văn Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngô Văn Sỹ; Phó Chủ tịch HĐND huyện Tào Thị Tố Điểm; Chủ tịch UBMTTQ huyện Phạm Phú Thủy dự lễ phát động.