Quế Lâm: Phát động tết trồng cây

Ngày 2.2, xã Quế Lâm tổ chức Lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Quế Lâm: phát động tết trồng cây

 

Tại Lễ phát động, lãnh đạo xã Quế Lâm đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực tham gia “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, ý nghĩa ra đời và phát triển của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam; sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.Tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh, cải thiện môi trường, góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng 20 cây bằng lăng và dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở UBND xã.

Quế Lâm: Phát động tết trồng cây

Tin liên quan