Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân 2023

Chiều ngày 2.2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Nông Sơn hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNV QS huyện chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Nông Sơn có 50 công dân nhập ngũ; tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tại Lữ Công binh 270, Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 885. Ngoài ra, huyện còn có 6 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị Công an Nhân dân.

Nông Sơn phát lệnh khám 228 thanh niên, lên trạm 228 thanh niên, trong đó có 14 thanh niên sức khỏe loại 1, 46 thanh niên sức khỏe loại 2 và 30 thanh niên sức khỏe loại 3. 

Đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã làm tốt công tác xét duyệt thực lực dựa trên hệ thống văn bản pháp luật quy định và các tiêu chuẩn của cấp trên ban hành. Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày  8.2.2023,  tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNV QS huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể  cho các ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chuẩn bị đầy đủ các khâu cần thiết, đảm bảo cho buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong  những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của huyện. Các địa phương cần chú trọng đến việc quản lý thanh niên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  chuẩn bị cho công tác giao nhận quân đúng theo kế hoạch, thời gian và đảm bảo số lượng, chất lượng.

Quang cảnh hội nghị

Tin liên quan