Nông dân tập trung chăm sóc lúa, hoa màu vụ Đông Xuân

Ngay sau những ngày vui xuân đón tết, bà con nông dân huyện Nông Sơn tranh thủ ra đồng tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa và hoa màu vụ Đông Xuân 2022-2023.

Người dân tranh thủ thăm đồng, dặm lúa.

Ngay sau tết, người dân tranh thủ ra đồng thăm ruộng, dặm lúa, làm cỏ, bón phân, chăm sóc hoa màu các loại. Thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, hiện nay, trên địa bàn huyện đã xuống giống 1.500ha các loại cây trồng, đạt 93,8% KH. Trong đó: cây lúa 1.020ha, đạt 100,1%KH, cây ngô 130 ha, đạt 67,7% KH, cây lạc 190 ha, đạt 92,2% KH. Các loại cây trồng khác 160ha, đạt 87,8%KH. Sau tết, thời tiết có mưa và lạnh làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng; xuất hiện một số đối tượng gây hại như bọ trĩ, chuột gây hại.