Phấn đấu xóa sạch nhà tạm vào năm 2023 nhân kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Nông Sơn (2008-2023)

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Nông Sơn, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV. Trong lộ trình thực hiện các tiêu chí, đặt mục tiêu năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới, Nông Sơn đang huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu này. Nhân dịp đón Xuân Quý Mão, đồng chí Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn đã dành cho Trung tâm VHTT&TTTH huyện cuộc trò chuyện về mục tiêu và hành động của Nông Sơn.

Bí thư Huyện ủy Quảng Văn Ngọc phát biểu tại hội nghị.

- Thưa đồng chí Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, năm 2023 khởi đầu chặng đường bứt tốc, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Đại hội Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV. Nhìn lại gần nửa nhiệm kỳ đã qua, nhất là trong năm 2022, đồng chí đánh giá thế nào về những kết quả đạt được của huyện nhà?

Bí thư Huyện ủy Quảng Văn NgọcVới chủ đề công tác năm 2022 là “Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn; phấn đấu giữ vững địa bàn an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, Huyện ủy đã đề ra 21 chỉ tiêu và đã thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu, nổi bật ở nhiều lĩnh vực. Đây là kết quả hết sức ấn tượng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Để đạt được những kết quả trên, BTV Huyện ủy đã xác định công tác xây dựng Đảng phải là tiền đề vững chắc, yếu tố then chốt. Trong năm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã làm rất tốt và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, nắm bắt tâm trạng, vận động Nhân dân - được xem là công tác “mở đường”. Nhờ vậy, nhiều chủ trương, Nghị quyết của cấp trên và của Huyện ủy được triển khai thực hiện có hiệu quả và nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân. 

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện tốt; các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được phát huy. Công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra (kết nạp được 28 đảng viên, đạt tỷ lệ 112%). Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện là 42,4 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách nhà nước là 83,5 tỷ đồng, đạt 132,4% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 127,65% kế hoạch huyện giao. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Đến nay, có 04/06 xã về đích nông thôn mới; tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt được là 107 tiêu chí, bình quân 17,8 tiêu chí/xã.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, hộ nghèo được tập trung chỉ đạo. Công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Từ nhiều nguồn vận động, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng 54/49 nhà (đạt 110% kế hoạch); giảm 62 hộ nghèo (đạt 413,3% so với Nghị quyết năm 2022 đề ra).

Hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2022, huyện Nông Sơn đã tổ chức thành công Lễ hội Bà Thu Bồn, Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình, tạo được tiếng vang lớn. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt; gắn với đó là những nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; công tác tiếp công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. 

Tình hình kinh tế - xã hội của Nông Sơn trong năm 2022 có nhiều khởi sắc.

-Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Nông Sơn (2008 - 2023); Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028; diễn tập phòng thủ cấp huyện… Thưa đồng chí, để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Huyện ủy đề ra ngay từ đầu năm, Nông Sơn cần tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ  và giải pháp trọng tâm gì?

Bí thư Huyện ủy Quảng Văn NgọcTrước hết, đối với công tác xây dựng Đảng, Huyện uỷ tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển bố trí cán bộ đảm bảo theo quy định; tập trung công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy theo quy định của Đảng. Chú trọng công tác dân vận của Đảng, đặc biệt là dân vận khéo.

Phát huy tinh thần gương mẫu, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, tinh thần cầu thị, có chí tiến thủ; phong cách, lề lối làm việc đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm, giải quyết dứt điểm các vụ, việc kéo dài không để kéo dài, vượt cấp. 

Hai là, về phát triển kinh tế, xã hội

(1) Tập trung chỉ đạo triển khai thực có hiệu quả phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với định hướng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng, nhất là công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn ngân sách đảm bảo theo đúng kế hoạch và đạt tỷ lệ cao.

(2) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch; tập trung mọi nguồn lực hoàn thành việc xóa sạch nhà tạm trên địa bàn huyện vào năm 2023; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 

(3) Tập trung phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người có công cách mạng, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết; đảm bảo tất cả mọi người được đón tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và lành mạnh.

Ba là, về công tác quốc phòng, an ninh, nội chính

(1) Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

(2) Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài. Chủ động đối thoại trực tiếp với Nhân dân và làm tốt công tác “dân vận khéo”.

(3) Làm tốt công tác diễn tập phòng thủ cấp xã, đặc biệt là phòng thủ cấp huyện.

Bốn là, lãnh đạo sâu sát hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, tăng cường việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, địa phương, đơn vị. Hoạt động của đoàn thể phải theo hướng thiết thực hơn, đặc biệt là tập trung cho việc vận động, tuyên truyền, giúp đỡ đoàn viên, hội viên vươn lên thoát nghèo, tích cực làm ăn, phát triển kinh tế; tăng cường tổ chức đối thoại giữa người dứng đầu các cấp với Nhân dân để nghe dân nói - nói cho dân hiểu - dân đồng thuận, hưởng ứng tốt các chủ trương của Đảng và chính quyền. 

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn huyện sẽ thực hiện tốt trọng trách của mình trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả huyện đưa Nông Sơn phát triển đi lên.

(TÂM LÊ - MINH THÔNG thực hiện)

Tin liên quan