Sơn Viên: Gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ và gia đình quân nhân tại ngũ

Nhân dịp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Vào ngày 12/01/2023, tại xã Sơn Viên đã tổ chức gặp mặt, tặng quà quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ và gia đình quân nhân tại ngũ.

Đối với 03 quân nhân xuất ngũ năm 2023. Địa phương đã trao 03 suất quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất. Đồng thời nhắn nhủ mong muốn sau khi trở về địa phương các quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình và phong trào địa phương. 

Tặng quà Quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Cũng tại buổi gặp mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022, địa phương đã tặng quà và động viên các thanh niên, cùng với đó đã động viên các gia đình để con em yên tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, bằng trí tuệ, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên Sơn Viên đang tràn đầy khí thế, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.